Syarat Permohonan
  • Tempahan tidak boleh terlalu awal (< 2 bulan sebelum guna)
  • Tempahan tidak boleh terlalu lewat (dalam keadaan biasa – 2 hari sebelum guna)
  • Tempahan 'urgent' (2 jam sebelum guna)
  • Sila telefon 03-55447000 (ext. 7070/ 7008/ 7678) sekiranya tiada jawapan diterima dalam masa 1 jam sebelum guna
  • Pastikan email yang dimasukkan adalah betul kerana segala keputusan akan dimaklumkan melalui email
  • Pastikan MASA PERGI adalah masa dijangka bertolak dan bukannya masa program/ acara/ mesyuarat bermula dan MASA BALIK adalah masa dijangka sampai ke pejabat semula
  • SEMUA PERMOHONAN YANG TELAH DILULUSKAN BOLEH DIBATALKAN TANPA MEMBERI NOTIS TEMPOH SEKIRANYA TERDAPAT KEPERLUAN PENGGUNAAN OLEH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Semak Kekosongan Kenderaan
Nama Pemohon
Email
Jabatan
Kenderaan
Tarikh Pergi
Tarikh Balik
Masa Pergi :
Masa Balik :