Syarat Permohonan
  • Tempahan tidak boleh terlalu awal (< 2 bulan sebelum guna)
  • Tempahan tidak boleh terlalu lewat (dalam keadaan biasa – 2 hari sebelum guna)
  • Tempahan 'urgent' (2 jam sebelum guna)
  • Sila telefon 03-55447000 (ext. 7070/ 7008/ 7678) sekiranya tiada jawapan diterima dalam masa 1 jam sebelum guna
  • Pastikan email yang dimasukkan adalah betul kerana segala keputusan akan dimaklumkan melalui email
  • Pastikan MASA PERGI adalah masa dijangka bertolak dan bukannya masa program/ acara/ mesyuarat bermula dan MASA BALIK adalah masa dijangka sampai ke pejabat semula

Semak Kekosongan Kenderaan
Nama Pemohon
Email
Jabatan
Kenderaan
Tarikh Pergi
Tarikh Balik
Masa Pergi :
Masa Balik :